top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2020

Sungrow bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i ściśle przestrzega obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych, w szczególności przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO). Poniżej znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej lub masz z nami bezpośredni kontakt. Możesz uzyskać dostęp do tych zasad w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej. 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Operatorem strony internetowej i administratorem danych w rozumieniu RODO jest Sungrow Power Supply Co., Ltd., Adr.: No.1699 Xiyou Rd., New & High Tech Zone, Hefei, 230088, Chiny; Tel.: +86 551 6532 7834 („Sungrow”, „my” lub „nas”). 

Nasz przedstawiciel zlokalizowany na terenie Unii Europejskiej w rozumieniu art. 27 RODO to Sungrow Deutschland GmbH, Balanstraße 59, 81541 München, Tel.: +49 89 324 914 789.

 

2. TWOJE PRAWA

2.1 Zasadniczo masz następujące prawa indywidualne, tj. możesz poprosić nas o:

• dostępu i kopii swoich danych osobowych, które posiadamy (art. 15 RODO)

• że część Twoich danych osobowych zostanie Ci udostępniona lub przesłana innemu administratorowi danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO)

• aktualizowania lub poprawiania danych osobowych w celu zapewnienia ich dokładności (art. 16 RODO)

• w pewnych okolicznościach usunąć Twoje dane osobowe z naszych rejestrów (art. 17 RODO)

• w celu ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach (art. 18 RODO)

Możesz też mieć prawo:

• sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach (np. w przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego – art. 21 RODO).

2.2 Prawa te mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – na przykład, gdy możemy wykazać, że mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych lub jeśli udostępnienie Ci informacji spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli prawnie zabrania nam ich ujawnienia takie informacje. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że jesteśmy w stanie zachować dane, nawet jeśli wycofasz swoją zgodę.

2.3 Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących swoich danych osobowych, prosimy o przesłanie wszelkich wniosków o udzielenie informacji, wniosków o dostęp osób, których dane dotyczą lub sprzeciwów wobec przetwarzania danych pocztą elektroniczną na adres data-protection@sungrow.co lub na adres podany w ust. 1.

2.4 Mamy nadzieję, że możemy odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych. W przypadku, gdy nadal masz nierozwiązane wątpliwości, masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, w szczególności organ ochrony danych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu lub miejsca pracy.

2.5 Wreszcie, należy pamiętać, że w przypadku, gdy wymagamy danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub umownych, podanie takich danych jest obowiązkowe: jeśli takie dane nie zostaną podane, nie będziemy mogli zarządzać naszym stosunkiem umownym ani wypełniać zobowiązań umieszczone na nas. 

 

3. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

3.1 Ponieważ jesteśmy firmą działającą na całym świecie, dane, które zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane przez nas lub naszych usługodawców poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG (w naszym przypadku w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL)), którzy pracują w Sungrow lub dla jednego z naszych dostawców. W przypadku przekazywania informacji poza EOG oraz w kraju, który nie podlega decyzji Komisji UE w sprawie adekwatności, dane są odpowiednio chronione standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję UE, certyfikatem Tarczy Prywatności lub wiążącym podmiotem przetwarzającym Zasady. Daj nam znać, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz otrzymać kopię odpowiednich dokumentów (dane kontaktowe poniżej).

3.2 Nasze Witryny mogą od czasu do czasu zawierać łącza do innych witryn internetowych. Jeśli klikniesz link do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że te witryny mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie na tych witrynach. Prosimy o zapoznanie się z polityką tych witryn przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn.

3.3 Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony posiadanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Twoje dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej; używamy szyfrowania TLS 1.2.

 

4. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY W CELACH INFORMACYJNYCH

4.1 Jeśli witryna jest wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie kontaktujesz się z nami poza korzystaniem z naszej witryny lub w inny sposób przekazujesz nam informacje, zbieramy dane, które są automatycznie przesyłane przez Twoją przeglądarkę, aby umożliwić Ci odwiedzenie witryny. Takie przechowywanie danych służy wyłącznie celom systemowym i statystycznym (na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także, w wyjątkowych przypadkach, do zgłaszania przestępstw (na podstawie Art. 6 ust.1 lit.e) RODO).

Możemy automatycznie zbierać od Ciebie następujące dane:

• informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, typ urządzenia, przeglądarka i wersja oraz system operacyjny i platforma; oraz

• informacje o Twojej wizycie, w tym pełne adresy URL, czasy odpowiedzi stron i błędy pobierania.

Możemy również gromadzić dane osobowe za pomocą plików cookie, jak opisano poniżej (patrz sekcja 10 „Polityka dotycząca plików cookie” poniżej. 

 

 

5. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS KONTAKTU Z NAMI ORAZ W CELACH REKLAMOWYCH

5.1 Twoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) będą gromadzone i przetwarzane, jeśli wyraźnie przekażesz nam takie dane do celów kontaktowych. Wykorzystywanie tych danych osobowych służy wyłącznie rozpatrzeniu Państwa zapytania i opiera się na art. 6 ust. 1 lit. oświetlony. f) RODO.

5.2 Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do celów reklamowych wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane przekazane nam przez Ciebie w celu otrzymywania naszego newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera, a następnie zostaną usunięte z zastrzeżeniem ustawowego obowiązku przechowywania.

 

6. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMÓW

6.1 Przetwarzamy Twoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, kraj, sektor działalności, nazwę firmy, interesy biznesowe) w celu nawiązania i realizacji stosunku umownego, a także w celu spełnienia wymogów ustawowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (komunikacja z osobą kontaktową klienta w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Przetwarzanie opiera się ponadto na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ możemy mieć ustawowy obowiązek przechowywania danych osobowych, np. w sytuacjach istotnych z punktu widzenia podatków, prawa handlowego lub zapobiegania oszustwom.

 

7. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU WNIOSKÓW

7.1 Ponadto gromadzimy dane osobowe, gdy ubiegasz się o stanowisko u nas. Przetwarzanie przez nas tych danych osobowych jest wymagane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym utworzenia elektronicznej teczki kandydata do pracy, zarządzania Twoją aplikacją, organizacji rozmów kwalifikacyjnych – w skrócie, przetwarzanie jest niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć umowę o pracę z ty. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Twoją aplikacją znajdziesz w naszym [Ogłoszeniu o ochronie prywatności dla kandydatów], które przekażemy Ci osobno w odpowiednim czasie.

 

8. ODBIORCY/KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom powiązanym z Sungrow (co oznacza dowolną firmę, korporację lub inny podmiot Sungrow wymieniony poniżej [PROSZĘ WSTAWIĆ HIPERLINK DO STRONY INTERNETOWEJ Z NAZWAMI PODMIOTÓW GRUPY] w celu poprawy naszych relacji z klientami i obsługi Twoich próśb dotyczących określonych krajów . 

8.2 Dane osobowe mogą być udostępniane organom rządowym i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeśli jest to wymagane do powyższych celów, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to wymagane do ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być również udostępniane zewnętrznym usługodawcom (takim jak partnerzy wydarzeń, dystrybutorzy, klienci inżynierii, zaopatrzenia i budownictwa (EPC), którzy będą przetwarzać je w imieniu Sungrow w powyższych celach.  

8.3 Ponadto korzystamy z usług dostawców usług przetwarzania danych na zlecenie, którym zleciliśmy przetwarzanie danych w ramach niniejszej polityki prywatności, np. w ramach infrastruktury technicznej naszej strony internetowej (np. dostawcy zajmujący się marketingiem e-mailowym, planowaniem i zarządzaniem wydarzeniami oraz projektowanie i tworzenie stron internetowych). W tym kontekście nasi dostawcy usług technicznych mogą również znajdować się poza UE/EOG. W przypadku przekazywania danych poza EOG oraz w kraju, który nie podlega decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony ze strony Komisji UE, dane są odpowiednio chronione, jak opisano powyżej w sekcji 3.

 

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 W przypadku, gdy jesteś klientem, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trwania stosunku umownego, który masz z nami oraz, w dozwolonym zakresie, po zakończeniu tej relacji tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej powiadomienie zgodnie z obowiązującym prawem.

9.2 Jeżeli przetwarzamy dane osobowe za Twoją zgodą, przetwarzamy je do momentu, gdy poprosisz nas o zaprzestanie i przez krótki czas po tym (aby umożliwić nam realizację Twoich żądań). Odnotowujemy również fakt, że poprosiłeś nas o nieprzetwarzanie Twoich danych, abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę w przyszłości.

9.3 Dane dotyczące Twoich wizyt na naszych stronach internetowych oraz w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe do celów bezpieczeństwa strony internetowej, zachowamy te dane przez [6/12] miesięcy po Twojej ostatniej wizycie na naszej stronie internetowej. 

9.4 Przepisy prawa mogą wymagać od nas przechowywania niektórych danych użytkownika przez określony prawnie okres przechowywania (w przypadku faktur może to być do dziesięciu lat). W innych przypadkach możemy przechowywać dane przez odpowiedni okres po zakończeniu jakiejkolwiek relacji z Tobą, aby chronić nas przed roszczeniami prawnymi (do końca ustawowych okresów przedawnienia) lub w celu administrowania naszą działalnością (np. w celu prowadzenia księgowości i zobowiązań podatkowych)._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

10. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES 

10.1 Nasza strona korzysta z plików cookie. Pomaga nam to zapewnić dobre wrażenia podczas przeglądania naszej strony internetowej, a jednocześnie pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim dysku twardym i przypisane do używanej przez Ciebie przeglądarki, które dostarczają stronie umieszczającej plik cookie (w tym przypadku nam) określone informacje. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasze usługi były bardziej przyjazne dla użytkownika, skuteczne i bezpieczne. W większości używane przez nas pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty. Korzystanie z plików cookie jest obecnie standardem dla większości stron internetowych. Jeśli nie czujesz się komfortowo z używaniem plików cookie, możesz nimi zarządzać i kontrolować za pomocą swojej przeglądarki, w tym usuwać pliki cookie, usuwając je z „historii przeglądarki” (pamięci podręcznej) po opuszczeniu witryny. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji „Jak zarządzać plikami cookie”.

10.2 Używamy następujących kategorii plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Przechowujemy pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli są one bezwzględnie niezbędne do działania tej witryny lub świadczenia naszych usług. Niezbędne pliki cookies w szczególności ułatwiają korzystanie ze strony internetowej, umożliwiając korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Analityczne lub wydajnościowe pliki cookie

Są to pliki cookie, które nie są bezwzględnie niezbędne do działania tej witryny lub świadczenia naszych usług, ale poprawiają korzystanie z Usług poprzez zapamiętywanie pewnych wyborów, których użytkownik może dokonać, i zapewnianie ulepszonych funkcji. Służą na przykład do zapamiętywania preferencji lub wyborów dotyczących witryny, takich jak zapamiętywanie preferencji dotyczących języka, kraju, regionu lub innych dokonanych ustawień online (np. rozmiar tekstu, czcionki).

Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających nasze Witryny oraz sposób, w jaki odwiedzający poruszają się po naszych Witrynach, gdy z nich korzystają. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.

Niektóre analityczne i wydajnościowe pliki cookie są używane w związku z usługami świadczonymi przez strony trzecie, w tym:

• Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez Google (patrz również informacje poniżej). Google Analytics może gromadzić informacje o korzystaniu z Usług Online (w tym adres IP). Wygenerowane informacje będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Google. Google udostępnia również dodatek do przeglądarki, który umożliwia rezygnację z Google Analytics we wszystkich witrynach. 

10.3 Zanim użyjemy plików cookie, które nie są bezwzględnie niezbędne do działania naszej strony internetowej lub świadczenia naszych usług, uzyskujemy od Państwa zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 sek. 1 lit. RODO. Zobacz również sekcję „Jak zarządzać plikami cookie” poniżej” poniżej.

Korzystanie z plików cookie

 

 

Tytuł pliku cookie / nazwa pliku cookie

Nazwa zaangażowanego dostawcy zewnętrznego (jeśli istnieje)

Zamiar

Wygaśnięcie

● _ga

● _gid

● _gad

Google LLC

Te pliki cookie są ustawiane w wyniku korzystania przez nas z Google Analytics i służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów i pomagania nam w ulepszaniu strony internetowej. Pliki cookie gromadzą określone informacje, w tym liczbę odwiedzających witryny, z których odwiedzający przeszli na te witryny, oraz strony, które odwiedzili. Należy pamiętać, że przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Google, a Google może wykorzystywać dane zebrane przez Google Analytics do dowolnych własnych celów, takich jak profilowanie, i łączyć je z innymi danymi, takimi jak dowolne konta Google._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google chroni Twoje dane i podchodzi do prywatności, zobacz: https://support.google.com/analytics/answer/600424

● Po 13 miesiącach

● Po 24 godzinach

● Po 10 minutach

 

Jak zarządzać plikami cookie

 

[Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, klikając narzędzie do zarządzania zgodą na pliki cookie na naszej stronie internetowej. Sungrow's Cookie Consent Manager to narzędzie, które umożliwia zmianę ustawień związanych z niepotrzebnymi plikami cookie. Nie ma możliwości zmiany ustawień związanych z Niezbędnymi Cookies. Następnie możesz ustawić dostępne suwaki na „Włączone” lub „Wyłączone”, a następnie kliknąć „Zapisz”. Aby ustawienia zaczęły obowiązywać, może być konieczne odświeżenie strony. Te ustawienia zgody są przechowywane w lokalnej pamięci przeglądarki, nigdy (o ile pozwala na to technologia) nie są przesyłane na nasze serwery i nie pozwalają naszym serwerom na identyfikację ani śledzenie poszczególnych użytkowników.]

 

Obecne wersje przeglądarek internetowych oferują również ulepszoną kontrolę użytkownika dotyczącą umieszczania i czasu trwania plików cookie zarówno własnych, jak i zewnętrznych. Wyszukaj „pliki cookie” w menu „Pomoc” przeglądarki internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych dla Ciebie funkcji zarządzania plikami cookie. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie, modyfikując ustawienia w swojej przeglądarce. Możesz również dowiedzieć się, jak to zrobić i znaleźć więcej informacji na temat plików cookie pod adresem www.allaboutcookies.org. Jednak jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie w przeglądarce, możesz nie być w stanie wykonać niektórych czynności na naszej stronie internetowej lub uzyskać prawidłowy dostęp do niektórych jej części. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach, w tym jak zrezygnować z tych plików cookie, odwiedź http://youronlinechoices.eu/.

 

10.4. Google Analytics: Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów i pomagania nam w ulepszaniu strony internetowej. Pliki cookie zbierają określone informacje, w tym liczbę odwiedzających witrynę, z której odwiedzający przeszli na witrynę, oraz strony, które odwiedzili. Należy pamiętać, że przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Google, a Google może wykorzystywać Twoje dane zebrane przez Google Analytics do dowolnych własnych celów, takich jak profilowanie, i łączyć je z innymi danymi, takimi jak dowolne konta Google. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane, a odpowiednie dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pliki cookie w połączeniu z Google Analytics mają żywotność 13 miesięcy i po tym czasie zostaną automatycznie usunięte.  

 

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie oraz świadczenia innych usług dotyczących ruchu na witrynie i korzystania z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

 

Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing przetwarzania naszych danych i w pełni realizujemy surowe wymagania podczas korzystania z Google Analytics.

 

Możesz zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics dla bieżącej przeglądarki internetowej:_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Ponadto można w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics, ustawiając plik cookie opt-out, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu kliknij poniższy link: Wyłącz Google Analytics. Po potwierdzeniu linku na nośniku danych zostaje ustawiony tak zwany plik cookie rezygnacji. Ten plik cookie ma żywotność 5 lat. Należy pamiętać, że jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie z komputera, taki plik cookie rezygnacji również zostanie usunięty, tj. jeśli chcesz nadal sprzeciwić się gromadzeniu zanonimizowanych danych przez Webtrekk, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji. Plik cookie rezygnacji jest ustawiany na przeglądarkę i komputer. Jeśli odwiedzasz nasze strony internetowe z domu i miejsca pracy lub korzystając z różnych przeglądarek, musisz aktywować plik cookie rezygnacji dla różnych przeglądarek lub dla różnych komputerów.

 

10.5: Google Tag Manager Ta strona korzysta również z Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie obsługiwane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), która umożliwia zarządzanie tagami sprzedawanych witryn internetowych za pomocą interfejsu. Samo narzędzie Menedżer tagów (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie powoduje aktywację innych tagów, które ze swojej strony mogą rejestrować dane w określonych okolicznościach. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych informacji. Jeśli nagrywanie zostało wyłączone na poziomie domeny lub plików cookie, to ustawienie pozostanie w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google. Więcej informacji o Menedżerze tagów Google można znaleźć, klikając następujący link: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

 

11. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej polityce prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, powiadamiane przez e-mail. Zaglądaj tu często, aby zobaczyć wszelkie aktualizacje lub zmiany w naszej polityce prywatności.

bottom of page