top of page

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt:  juni 2020

Sungrow neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Hieronder vindt u informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u onze website gebruikt of in direct contact met ons staat. U heeft op elk moment toegang tot dit beleid op onze website.  

 

1. GEGEVENSBEHEERDER

Website-exploitant en gegevensbeheerder in de zin van de AVG is Sungrow Power Supply Co., Ltd., Adr.: No.1699 Xiyou Rd., New & High Tech Zone, Hefei, 230088, China; Tel.: +86 551 6532 7834 (“Sungrow”, “wij” of “ons”). 

Onze vertegenwoordiger gevestigd in de Europese Unie in de zin van art. 27 AVG is Sungrow Deutschland GmbH, Balanstraße 59, 81541 München, Tel.: +49 89 324 914 789.

 

2. UW RECHTEN

2.1 U hebt over het algemeen de rechten van de onderstaande personen, dwz om ons te vragen:

• voor toegang tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens die wij bewaren (Art. 15 AVG)

• dat sommige van uw persoonlijke gegevens aan u worden verstrekt of naar een andere gegevensbeheerder worden verzonden in een veelgebruikt, machineleesbaar formaat (Art. 20 AVG)

• om uw persoonlijke gegevens bij te werken of te corrigeren om ze nauwkeurig te maken (Art. 16 AVG)

• om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden uit onze administratie te verwijderen (Art. 17 AVG)

• om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken (Art. 18 AVG)

En misschien heb je ook het recht:

• om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (bijv. in het geval dat wij uw gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden - art. 21 AVG).

2.2 Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verwerken of als het beschikbaar stellen van de informatie aan u persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen of als we wettelijk verhinderd zijn om openbaar te maken zulke informatie. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we gegevens kunnen bewaren, zelfs als u uw toestemming intrekt.

2.3 Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, stuur dan verzoeken om informatie, verzoeken om toegang van betrokkenen of bezwaar tegen de gegevensverwerking per e-mail naar data-protection@sungrow.co of naar het adres vermeld onder Sec. 1.

2.4 We hopen dat we eventuele vragen die u heeft over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunnen beantwoorden. In het geval dat u nog steeds onopgeloste problemen heeft, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit volgens art. 77 AVG, in het bijzonder de gegevensbeschermingsautoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats of werkplek.

2.5 Houd er ten slotte rekening mee dat wanneer we persoonlijke gegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht is: als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we onze contractuele relatie niet beheren of aan verplichtingen voldoen op ons geplaatst.  

 

3. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN EN GEGEVENSBEVEILIGING 

3.1 Aangezien we een wereldwijd opererend bedrijf zijn, kunnen de gegevens die we van u verzamelen worden overgedragen en opgeslagen door ons of onze serviceprovider(s) buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER (in ons geval in de Volksrepubliek China (PRC)) dat bij Sungrow of voor een van onze leveranciers werkt. Wanneer informatie buiten de EER wordt overgedragen, en waar dit zich in een land bevindt dat niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie, worden de gegevens adequaat beschermd door door de EU-commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, een Privacy Shield-certificering of een Processor Binding Corporate van een leverancier Reglement. Laat het ons weten als u vragen heeft of een kopie van de relevante documenten wilt ontvangen (zie hieronder voor contactgegevens).

3.2 Onze Sites kunnen van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de verwerking op deze websites. Controleer het beleid van deze websites voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

3.3 Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens die wij in ons bezit hebben te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Uw gegevens worden in gecodeerde vorm verzonden; we gebruiken de encryptie TLS 1.2.

 

4. VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS IN GEVAL VAN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE VOOR INFORMATIEDOELEINDEN

4.1 Als de website alleen voor informatieve doeleinden wordt gebruikt, dwz als u geen contact met ons opneemt buiten het gebruik van onze website of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij gegevens die automatisch door uw browser worden verzonden om u in staat te stellen de website te bezoeken. Dergelijke opslag van gegevens dient uitsluitend systeemgerelateerde en statistische doeleinden (op basis van onze legitieme belangen volgens art. 6 par. 1 lit. f) AVG) evenals, in uitzonderlijke gevallen, om strafbare feiten te melden (op basis van Art. 6 par. 1 lit. e) AVG).

We kunnen automatisch de volgende gegevens van u verzamelen:

• technische informatie, waaronder het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, het type apparaat, browser en versie, en besturingssysteem en platform; en

• informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), responstijden van pagina's en downloadfouten.

We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen door middel van cookies zoals hieronder beschreven (zie sectie 10 "Cookiesbeleid" hieronder).  

 

 

5. VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ CONTACT MET ONS EN VOOR RECLAMEDOELEINDEN

5.1 Uw persoonlijke gegevens (bijv. uw naam, telefoonnummer en e-mailadres) worden verzameld en verwerkt als u ons dergelijke gegevens uitdrukkelijk verstrekt voor contactdoeleinden. Het gebruik van deze persoonlijke gegevens dient uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek en is gebaseerd op art. 6 par. 1 verlicht. verlicht. f) AVG.

5.2 Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor reclamedoeleinden met uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 par. 1 verlicht. a) AVG. De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden vervolgens gewist onder voorbehoud van wettelijke bewaarplichten.

 

6. VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE UITVOERING VAN CONTRACTEN

6.1 Wij verwerken uw persoonlijke gegevens (bijv. uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, land, bedrijfstak, bedrijfsnaam, zakelijke belangen) met het oog op het aangaan en uitvoeren van de contractuele relatie en om te voldoen aan wettelijke vereisten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 verlicht. a) AVG (communicatie met de contactpersoon van de klant indien nodig voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een contract). De verwerking is voorts gebaseerd op art. 6 par. 1 verlicht. c) AVG omdat we mogelijk een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens op te slaan, bijvoorbeeld in situaties die relevant zijn op grond van belasting-, handelsrecht of fraudepreventie.

 

7. VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ AANVRAGEN

7.1 Verder verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert. De verwerking van deze persoonsgegevens door ons is nodig voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het opzetten van een elektronisch sollicitantendossier, het beheren van uw sollicitatie, het organiseren van sollicitatiegesprekken – kortom, de verwerking is noodzakelijk voor ons om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met Jij. De verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 verlicht. b) AVG. Meer details over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie vindt u in onze [Privacymededeling voor sollicitanten] die wij u te zijner tijd afzonderlijk zullen verstrekken.

 

8. ONTVANGERS/CATEGORIEN VAN ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

8.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met gelieerde ondernemingen van Sungrow (d.w.z. elk bedrijf, bedrijf of andere Sungrow-entiteit die hieronder wordt vermeld [VOEG HYPERLINK IN NAAR WEBPAGINA MET NAMEN VAN GROEPSENTITEITEN] voor het verbeteren van onze klantrelaties en het afhandelen van uw verzoeken met betrekking tot specifieke landen . 

8.2 Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavingsfunctionarissen indien vereist voor de bovenstaande doeleinden, indien vereist door de wet of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met externe dienstverleners (zoals evenementenpartners, distributeurs, Engineering, Procurement and Construction (EPC) klanten), die deze namens Sungrow zullen verwerken voor de bovenstaande doeleinden. 

8.3 Verder maken wij voor de gegevensverwerking in opdracht gebruik van dienstverleners die wij in het kader van deze privacyverklaring hebben belast met de gegevensverwerking, bijv. in het kader van de technische infrastructuur van onze website (zoals leveranciers voor het uitvoeren van e-mailmarketing, evenementenplanning en -beheer, en ontwerp en creatie van websites). In dit kader kunnen onze technische dienstverleners zich ook buiten de EU/EER bevinden. Wanneer uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, en dit in een land is dat niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie, worden uw gegevens adequaat beschermd zoals hierboven beschreven onder sectie 3.

 

9. BEWARINGSTERMIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS

9.1 Wanneer u een klant bent, zullen wij uw gegevens bewaren voor de duur van een contractuele relatie die u met ons heeft, en, voor zover toegestaan, na het einde van die relatie, zo lang als nodig is om de doeleinden uiteengezet in deze kennisgeving in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

9.2 Wanneer we persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, verwerken we de gegevens totdat u ons vraagt om te stoppen en voor een korte periode daarna (om ons in staat te stellen uw verzoeken uit te voeren). We houden ook bij dat je ons hebt gevraagd om je gegevens niet te verwerken, zodat we je verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

9.3 Gegevens over uw bezoeken aan onze websites en waar we persoonsgegevens verwerken voor websitebeveiligingsdoeleinden, bewaren we deze gegevens gedurende [6/12] maanden na uw laatste bezoek aan onze website. 

9.4 Wetten kunnen ons verplichten om bepaalde gegevens van u op te slaan voor specifieke wettelijke bewaartermijnen (dit kan tot tien jaar zijn in het geval van facturen). In andere gevallen kunnen we gegevens bewaren voor een passende periode nadat een relatie met u is beëindigd om ons te beschermen tegen juridische claims (tot het einde van de wettelijke verjaringstermijnen), of om ons bedrijf te beheren (bijvoorbeeld voor boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).  

 

10. COOKIESBELEID 

10.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u door onze website bladert en stelt ons tegelijkertijd in staat om onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de door u gebruikte browser en die de partij die de cookie plaatst (in dit geval wij) van bepaalde informatie voorzien. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze diensten gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De cookies die we gebruiken zijn voor het grootste deel "sessiecookies". Deze cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek aan onze website. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat ze worden verwijderd. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. Het gebruik van cookies is inmiddels standaard voor de meeste websites. Als u zich niet op uw gemak voelt bij het gebruik van cookies, kunt u ze beheren en controleren via uw browser, inclusief het verwijderen van cookies door ze uit uw 'browsergeschiedenis' (cache) te verwijderen wanneer u de site verlaat. Zie de subsectie “Hoe cookies te beheren” voor meer informatie.

10.2 We gebruiken de volgende categorieën cookies:

Noodzakelijke cookies

We slaan cookies op uw apparaat op als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website of het leveren van onze diensten. Met name noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren. De verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 verlicht. f) AVG

Analytische of prestatiecookies

Dit zijn cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website of het leveren van onze diensten, maar ze verbeteren het gebruik van de Diensten door bepaalde keuzes die u maakt te onthouden en verbeterde functies te bieden. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om sitevoorkeuren of keuzes te onthouden, zoals het onthouden van voorkeuren voor taal, land, regio of andere gemaakte online instellingen (bijv. tekstgrootte, lettertypen).

Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers van onze Sites te herkennen en te tellen en hoe bezoekers zich door onze Sites verplaatsen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Sommige analyse- en prestatiecookies worden gebruikt in verband met diensten die door derden worden geleverd, waaronder de volgende:

• Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google (zie ook de onderstaande informatie). Google Analytics kan informatie verzamelen over uw gebruik van de Online Diensten (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Ga voor meer informatie naar de site van Google. Google biedt ook een browser-add-on waarmee u zich op alle websites kunt afmelden voor Google Analytics. 

10.3 Voordat we cookies gebruiken die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website of het leveren van onze diensten, vragen we toestemming van u volgens art. 6 par. 1 s. 1 verlicht. een AVG. Zie ook het gedeelte "Cookies beheren" hieronder" hieronder.

Gebruik van cookies

 

 

Cookietitel / cookienaam

Naam van de betrokken derde partij (indien aanwezig)

Doel

Vervaldatum

● _ga

● _gid

● _gad

Google LLC

Deze cookies worden ingesteld als gevolg van ons gebruik van Google Analytics en worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen specifieke informatie, waaronder het aantal bezoekers van de websites waar bezoekers vandaan komen en de pagina's die ze hebben bezocht. Houd er rekening mee dat de gegevensverwerking in wezen wordt uitgevoerd door Google en dat Google uw gegevens die door Google Analytics zijn verzameld, kan gebruiken voor elk van zijn eigen doeleinden, zoals profilering, en deze zal koppelen aan andere gegevens, zoals Google-accounts.  

 

Voor meer informatie over hoe Google uw gegevens beveiligt en privacy benadert, zie:  https://support.google.com/analytics/answer/600424

● Na 13 maanden

● Na 24 uur

● Na 10 minuten

 

Hoe cookies te beheren

 

[U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door op de cookietoestemmingsbeheertool op onze website te klikken. Sungrow's Cookie Consent Manager is een tool waarmee u instellingen met betrekking tot niet-noodzakelijke cookies kunt wijzigen. Het is niet mogelijk om instellingen met betrekking tot Noodzakelijke Cookies te wijzigen. U kunt vervolgens de beschikbare schuifregelaars instellen op 'Aan' of 'Uit' en vervolgens op 'Opslaan' klikken. Mogelijk moet u uw pagina vernieuwen om uw instellingen van kracht te laten worden. Deze toestemmingsinstellingen worden opgeslagen in de lokale opslag van uw browser, worden nooit (voor zover de technologie dit toelaat) naar onze servers verzonden en laten onze servers niet toe om individuele gebruikers te identificeren of te volgen.]

 

Huidige versies van webbrowsers bieden ook verbeterde gebruikerscontroles met betrekking tot de plaatsing en duur van zowel first-party cookies als cookies van derden. Zoek naar "cookies" in het "Help-menu" van uw webbrowser voor meer informatie over de functies voor cookiebeheer die voor u beschikbaar zijn. U kunt cookies in- of uitschakelen door de instellingen in uw browser aan te passen. U kunt ook ontdekken hoe u dit kunt doen en meer informatie over cookies vinden op:  www.allaboutcookies.org.  Als u er echter voor kiest om cookies in uw browser uit te schakelen, is het mogelijk dat u bepaalde activiteiten op onze website niet kunt voltooien of bepaalde delen ervan niet correct kunt openen. Als u meer informatie wilt over op interesses gebaseerde advertenties, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor deze cookies, gaat u naar  http://youronlinechoices.eu/.

 

10.4.  Google Analytics:  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen specifieke informatie, waaronder het aantal bezoekers van de website waar bezoekers vandaan komen en de pagina's die ze hebben bezocht. Houd er rekening mee dat de gegevensverwerking in wezen wordt uitgevoerd door Google en dat Google uw gegevens die door Google Analytics zijn verzameld, kan gebruiken voor elk van zijn eigen doeleinden, zoals profilering, en deze zal koppelen aan andere gegevens, zoals Google-accounts. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google Analytics-cookies worden opgeslagen en uw relevante persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) (a) AVG. Cookies in verband met Google Analytics hebben een levensduur van 13 maanden en worden daarna automatisch verwijderd.  

 

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

 

Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en implementeren de strenge eisen bij het gebruik van Google Analytics volledig.

 

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen  met effect voor de toekomst door Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw huidige webbrowser te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

Bovendien kan tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics te allen tijde bezwaar worden gemaakt door het plaatsen van een opt-out-cookie, met effect voor de toekomst. Klik hiervoor op de volgende link:  Deactiveer Google Analytics.  Door de link te bevestigen, wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw gegevensopslagmedium geplaatst. Deze cookie heeft een levensduur van 5 jaar. Houd er rekening mee dat als u alle cookies van uw computer verwijdert, deze opt-out-cookie ook wordt verwijderd, dwz als u bezwaar wilt blijven maken tegen geanonimiseerde gegevensverzameling door Webtrekk, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. De opt-out-cookie wordt per browser en computer ingesteld. Als u onze websites bezoekt vanuit uw huis en werkplek of verschillende browsers gebruikt, moet u de opt-out-cookie voor de verschillende browsers of voor de verschillende computers activeren.

 

10.5:  Google Tag Manager  Deze website maakt ook gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing die wordt beheerd door Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) waarmee op de markt gebrachte website-tags kunnen worden beheerd met behulp van een interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en registreert geen persoonlijke gegevens. De tool zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens kunnen registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze informatie. Als de registratie op domein- of cookieniveau is gedeactiveerd, blijft deze instelling van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. U kunt meer informatie vinden over Google Tag Manager door op de volgende link te klikken:  http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

 

11. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

bottom of page